Golden State Warriors 2019 Schedule

November
Tickets
Nov 2SpursL127110
Nov 3HornetsL9387
Nov 5Trail BlazersW127118
Nov 7@RocketsL129112
Nov 9@TimberwolvesL125119
Nov 10@ThunderL114108
Nov 12JazzL122108
Nov 14@Lakers3:00 AM UTC
Nov 16Celtics3:30 AM UTC
Nov 18@Pelicans12:00 AM UTC
Nov 20@Grizzlies1:00 AM UTC
Nov 21@Mavericks12:30 AM UTC
Nov 23@Jazz2:00 AM UTC
Nov 26Thunder3:30 AM UTC
Nov 28Bulls3:30 AM UTC
Nov 30@Heat1:00 AM UTC