Coppin State Basketball 2018 schedule

November
Tickets
Nov 7@WisconsinL8563
Nov 11@DaytonL7646
Nov 15@Navy12:00 AM UTC
Nov 17@Virginia12:00 AM UTC
Nov 20@Rider12:00 AM UTC
Nov 22@Wofford12:00 AM UTC
Nov 23@Charleston Southern8:30 PM UTC
Nov 30@James Madison12:00 AM UTC