Jimi Manuwa logo
Jimi Manuwa

 1. Can Jones Take His Belt Back at UFC 214?

  Jimi Manuwa logo
  Jimi Manuwa

  Can Jones Take His Belt Back at UFC 214?

  Steven Rondina
  via Bleacher Report
 2. Manuwa Ready for Jon Jones, Cormier-Rumble Winner

  Jimi Manuwa logo
  Jimi Manuwa

  Manuwa Ready for Jon Jones, Cormier-Rumble Winner

  Mike Chiappetta
  via Bleacher Report
 3. Real Winners and Losers from London

  Jimi Manuwa logo
  Jimi Manuwa

  Real Winners and Losers from London

  Scott Harris
  via Bleacher Report
 4. UFC London: Main Card Picks

  Jimi Manuwa logo
  Jimi Manuwa

  UFC London: Main Card Picks

  Craig Amos
  via Bleacher Report
 5. Manuwa's Walkoff, One-Punch KO 😍

  Jimi Manuwa logo
  Jimi Manuwa

  Manuwa's Walkoff, One-Punch KO 😍

  Alex Ballentine
  via Bleacher Report
 6. Guide to UFC London

  Jimi Manuwa logo
  Jimi Manuwa

  Guide to UFC London

  Patrick Wyman
  via Bleacher Report