UConn Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11ColgateW7058
Nov 15Stony BrookW7264
Nov 19Boston UniversityW8566
Nov 24@Oregon2:00 AM UTC
Nov 30Columbia12:00 AM UTC