UC Irvine Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11@South Dakota StateL6554
Nov 12@DenverW8369
Nov 18@Kansas StateL7149
Nov 19@Arizona StateL9978
Nov 24RiderL9082
Nov 24Northern Arizona7:00 PM UTC
Nov 26@UCLA11:00 PM UTC