South Dakota State Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11UC IrvineW6554
Nov 15Alabama StateW9463
Nov 18@KansasL9864
Nov 20@Wyoming7:30 PM UTC
Nov 29@Mississippi1:00 AM UTC