Rider Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11HamptonW9075
Nov 14@XavierL10175
Nov 16HartfordW8953
Nov 21@GWW6765
Nov 24@UC Irvine3:00 AM UTC
Nov 30@Providence12:00 AM UTC