Mississippi Valley State Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 12@BYUL9161
Nov 14@UtahL9151
Nov 16@Utah StateL8347
Nov 19@Kent StateL8067
Nov 22@Loyola (IL)L6350
Nov 25@SE Louisiana7:00 PM UTC
Nov 26@Samford8:00 PM UTC