Kansas Jayhawks Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11Tennessee StateW9256
Nov 15KentuckyW6561
Nov 18South Dakota StateW9864
Nov 22Texas SouthernW11471
Nov 25Oakland1:00 AM UTC
Nov 29Toledo1:00 AM UTC