Charleston Southern Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11@DavidsonL11062
Nov 12@NC StateL7856
Nov 18@USC UpstateW8272
Nov 26@Illinois State2:00 AM UTC
Nov 29VMI12:30 AM UTC