Arkansas State Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11@EvansvilleL7763
Nov 14Abilene ChristianW8369
Nov 17@Eastern MichiganL7659
Nov 21HowardW9278
Nov 23@Indiana12:00 AM UTC
Nov 24@South Florida5:00 PM UTC
Nov 30@Cleveland State12:00 AM UTC